Generel orientering fra Egå Kirke i forbindelse af håndtering af Coronavirus

1. Bemanding

Pr. 18. maj 2020 er personalet ved Egå kirke tilbage på arbejde efter gældende retningslinjer.

 

2. Kirkekontoret og sognekontoret

Telefonen tages af Michelle Drebis i kontortiden. Vi anbefaler telefonisk henvendelse fremfor at møde op i kontortiden. Andre henvendelser til kontoret i Skejby/Lisberg som normalt. Fødsel og dødsfald registrerer vi efter normal praksis. Navneændringer og lign. kan få længere behandlingstid end normalt. Man er derudover altid velkommen til at kontakte kirkens tre præster: Laura Gylden Damgaard (86 22 35 65), Ane Ørgård Bramstoft (21 90 59 84 ) og Trine Mathiassen Oppfeldt (20 83 18 89).

 

3. Gudstjenester afholdes som afkortede gudstjenester

Vi holder hver søndag 2 mindre gudstjenester med den anbefalede rengøring imellem. Der er, efter opmåling, plads til 20 deltagende. Præst og personale tælles ikke med. Personalet må ikke udlevere salmebøger og have kontakt med de kirkegængerne. Personalet udfører deres arbejde med forsigtighed, og tager deres forholdsregler i forbindelse med smittefaren. Kommer man fra samme husstand, må man gerne sidde på samme bænk. Ellers må der max. sidde 2 personer på hver bænk i hver anden række. Af forsigtighedshensyn skal der være 2 meter mellem alle, da der synges. Tilmelding til kirkekontoret. Derudover henviser vi til, at DR2 hver søndag kl. 14.00 sender tv-gudstjeneste. Andre kirkelige handlinger kan gennemføres med ovennævnte max-antal på deltagere.

 

4. Begravelser/bisættelser og kirkegård

Samme regler er gældende her som under punkt 3. Derudover skal der benyttes sangblade, som familien selv er ansvarlig for fremstilling/levering af. Når begravelsesfølget kommer ud på kirkegården, er der mulighed for, at andre personer slutter sig til som en del af begravelsen eller bisættelsen, under hensyntagen til de gældende regler om 2 meters afstand, da der også her vil blive sunget. De offentlige toiletter er åbne og rengøres dagligt.

 

5. Aflysninger

Øvrige aktiviteter tages op igen efterhånden, som det anses for forsvarligt. Menighedsrådet beslutter hvornår. Følg med på kirkens hjemmeside. 6. Konfirmationer Undervisningen af konfirmanderne er afsluttet. Dog arbejdes der på en opsamlende undervisningsgang i juni. Selve konfirmationerne er blevet udsat til august, se datoer her 7.. Spørgsmål Skulle der være spørgsmål i perioden, kan henvendelse ske til Britta Møller: Tlf. 20 26 53 18 eller Laura Gylden-Damgaard, præst tlf. 21 99 51 00. Vi vil prøve at holde os opdateret på hjemmesiden og udmelde hvis der kommer vigtige oplysninger – eller opfordrer vi alle til selv at holde sig underrettet.

 

 

Kirkegårdskontoret

Graveren træffes bedst mandag-fredag mellem kl. 11 og 12 på kirkegårdskontoret, på kirkegården eller efter aftale.

Tlf: 20 13 50 11

graver@egaakirke.dk