Menighedsrådet ved Egå Kirke

Egå Kirkes menighedsråd består af ni medlemmer, kirkens præster og en medarbejderrepræsentant. Medlemmerne er valgt for en fire-årig periode. 

Menighedsrådet holder som udgangspunkt et møde om måneden, med undtagelse af juli. Møderne er offentlige. Se datoerne ude til højre.


Egå Menighedsråd

Britta Porskær Møller (formand)

Ann-Helene Lauring Maack (næstformand) 

Ole W. Glasius (kasserer) 

Jan Aage D. Hansen (kontaktperson) 

Thorvald Christian K. Jensen (kirkeværge) 

Tine Beck Jensen

Helle Kryger Aggerholm

Anne Grethe Borghelt

Birgit Elleberg

Præsterne 

En medarbejderrepræsentant