Menighedsrådet ved Egå Kirke

Egå Kirkes menighedsråd består af ni medlemmer og kirkens præster. Medlemmerne er valgt for en fire-årig periode. Næste gang, der er valg til menighedsrådet, er i 2020. 

Menighedsrådet holder som udgangspunkt møde den første torsdag i hver måned kl. 17.45  med undtagelse af juli og august. Møderne er offentlige. Se datoerne ude til højre.

Egå Menighedsråd

Ole Glasius, formand, formand@egaakirke.dk 

Britta Møller, næstformand

Liselotte Stenkjær, fungerende kasserer

Anna Johansson, kontaktperson

Dorte Bøtker

Anne Ravn