Begravelse og bisættelse

Medvirken af præst
Begravelsen eller bisættelsen skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet).  Som medlem af folkekirken har man krav på, at en præst medvirker, når man bliver begravet eller bisat. Er man ikke medlem af folkekirken, har man ikke krav på, at en præst medvirker, når man bliver begravet eller bisat. Den enkelte præst kan derfor tage stilling til sin eventuelle medvirken.

Selve ritualet
Begravelses-/bisættelsesgudstjenestens gang og salmerne aftales under en samtale mellem præsten og de pårørende. Man synger normalt tre salmer, og præsten holder en tale, der som oftest inddrager personlige træk om afdøde, men som især er en forkyndelse af det kristne evangelium ind i dødens og sorgens situation. De tre skovlfulde jord på kisten symboliserer livet fra fødsel og død, og opstandelsen, som Gud kan give os del i.

Pyntning af kirken
Det er muligt at aftale pyntning af kirken med kirketjenerne tlf. 41 85 57 72 eller direkte gennem bedemanden. Der er forskellige muligheder hvis kirken står for det:

Lys i alle bænkerækker: 200,-

Lys i hveranden bænkerække: 100,-

Alle priser er inkl. moms.


Mindesamvær
Vi gør alt hvad vi kan for at imødekomme ønsker om at afholde mindesamvær i sognegården. Der er kapacitet til maks. 100 siddende gæster. Ved bestilling af mindesamvær er det altid inkl. forplejning og betjening. Mindesamvær forespørges hos kirketjenerne tlf. 41 85 57 72 eller på Sognekontoret tlf.: 86 22 79 66. 

Kirkekontoret

Lisbjergvej 15 A
8200 Aarhus N

Tlf: 51 81 13 44

egaa.sogn@km.dk

Mandag – fredag: kl. 09.00 – 13.00
(telefon åbner kl. 10.00)
Onsdag tillige kl. 16.00 – 18.00


Kirkegårdskontoret

Graveren træffes bedst mandag-fredag mellem kl. 11 og 12 på kirkegårdskontoret, på kirkegården eller efter aftale.

Tlf: 20 13 50 11

graver@egaakirke.dk