Ind- og udmeldelse af folkekirken

Indmeldelse
For at blive medlem af folkekirken skal du være døbt. Bliver du som barn eller voksen døbt i folkekirken, bliver du samtidig medlem af folkekirken. 

Hvis du er medlem af et andet evangelisk-luthersk trossamfund her i landet, kan du blive medlem af folkekirken ved at tilslutte dig en menighed i folkekirken. Kontakt sognepræsten

Hvis du er døbt i et evangelisk-luthersk trossamfund i udlandet, bliver du medlem af folkekirken ved at få bopæl i Danmark, med mindre du anmelder, at du ønsker at stå uden for folkekirken. 

Er du døbt i et andet kristent trossamfund, kan du også blive medlem af folkekirken. For at blive optaget skal du kontakte sognepræsten. Præsten vurderer, om du har så meget kendskab til folkekirkens lære, at anmodningen om at blive optaget kan tages som udtryk for et alvorligt ønske om at tilhøre folkekirken. 

Er du udmeldt af folkekirken, men nu igen ønsker at blive medlem af folkekirken, skal du kontakte sognepræsten. Præsten vil på baggrund af en personlig samtale vurdere, om anmodningen om at blive genoptaget er udtryk for en alvorlig beslutning om igen at ville tilhøre folkekirken. 

Udmeldelse
Ønsker du at melde dig ud af folkekirken, skal det ske ved en skriftlig henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret. Du kan også møde personligt op hos sognepræsten eller på kirkekontoret.Sammen med anmeldelsen om udtrædelse af folkekirken, skal du vedlægge en fødsels- og dåbsattest eller oplysning om, hvor og hvornår du er født og døbt.

Kilde: Kirkeministeriet

Kirkekontoret

Lisbjergvej 15 A
8200 Aarhus N

Tlf: 51 81 13 44

egaa.sogn@km.dk

Mandag – fredag: kl. 09.00 – 13.00
(telefon åbner kl. 10.00)
Onsdag tillige kl. 16.00 – 18.00


Kirkegårdskontoret

Graveren træffes bedst mandag-fredag mellem kl. 11 og 12 på kirkegårdskontoret, på kirkegården eller efter aftale.

Tlf: 20 13 50 11

graver@egaakirke.dk