Kirkegården

Erhvervelse af gravsted
Gravstedsret har alle, der bor eller har boet i Egå eller Skæring Sogn eller har ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården. Erhvervelse af gravsted er gratis for folkekirkemedlemmer. Gravstedsretten overdrages for en periode der er lig med fredningstiden. Fredningstiden er den tid hvor graven skal ligge urørt - for kister er det 20 år og for urner 10 år. Gravstedsretten kan forlænges efter aftale med kirkegården.Vedligeholdelse af gravsteder
Gravstedets ejer har pligt til at sørge for, at gravstedet er i pæn og velholdt stand. Renholdelse samt andre ydelser på gravstedet kan overlades til kirkegården mod vedtægtsmæssig betaling. Aftalen kan laves som en løbende aftale, hvor der betales forud et år ad gangen eller som en legataftale, hvor der indbetales et beløb for hele fredningsperioden. I visse afdelinger er der obligatorisk vedligeholdelses- aftale.Aftaler om gravsteder
Aftaler vedrørende gravsted og vedligeholdelse heraf skal ske til graver Tom Jensen tlf. 20 13 50 11 eller mail graver@egaakirke.dk

Graveren træffes bedst mandag til fredag kl. 11.00-12.00 på kirkegårdskontoret i kapelbygningen eller udenfor på kirkegården.

 

Priser og kort
Se priser på etablering og vedligehold af gravsteder

Se kort over kirkegården

 

Find gravsted

Her kan du se et søgbart kort over gravstederne ved Egå Kirke

 

 

Kirkegårdskontoret

Graveren træffes bedst mandag-fredag mellem kl. 11 og 12 på kirkegårdskontoret, på kirkegården eller efter aftale.

Tlf: 20 13 50 11

graver@egaakirke.dk